Vi bygger om

SigtunaHem moderniserar

SigtunaHem bygger om. Vi renoverar just nu hela vårt miljonbestånd med valfrihet enligt modellen MINI-MIDI-MAXI. MINI betyder att vi bara renoverar det allra nödvändigaste, MAXI en helrenovering i paritet med nybyggnation. Och MIDI, något mitt emellan. Hyrespåslaget blir därefter. Lägre för MINI, lite högre för MIDI och MAXI.

Fler än 2 000 av SigtunaHems 4 800 lägenheter är byggda under 1950-, 1960- och 1970-talen.

Dessa lägenheter är nu föremål för ombyggnad för att bättre motsvara nutida krav och förväntningar på funktion och komfort.

Det gäller främst fastigheter i Tingvallaområdet, Valsta och Centrala Märsta.

När vi ska renovera hus som är ungefär 50 år gamla räknar vi med att de ska stå ytterligare 50 år. Målet är att flera generationer Sigtunabor framöver ska få möjlighet att bo och trivas hos oss.

För att renoveringen ska leda till ett bra resultat måste vi i de flesta fall göra relativt stora ingrepp i berörda bostäder.

Vad och hur vi bygger om skiljer stort mellan olika områden då behovet och förutsättningarna i den enskilda fastigheten avgör.

Här bygger vi om just nu:

Södergatan 4 
35 lägenheter
Period: Våren 2022 – hösten 2022
Status: –

Snart är vi i mål

Ombyggnationen på Södergatan är det sista projektet SigtunaHem gör enligt modellen MINI-MIDI-MAXI. När de 35 lägenheterna på Södergatan 4 blir färdiga hösten 2022 så har vi moderniserat alla lägenheter i SigtunaHems bestånd som är byggda på 50-, 60- och 70-talet.