Vi bygger om

SigtunaHem moderniserar

SigtunaHem bygger om. Vi renoverar just nu hela vårt miljonbestånd med valfrihet enligt modellen MINI-MIDI-MAXI. MINI betyder att vi bara renoverar det allra nödvändigaste, MAXI en helrenovering i paritet med nybyggnation. Och MIDI, något mitt emellan. Hyrespåslaget blir därefter. Lägre för MINI, lite högre för MIDI och MAXI.

Drygt 2500 av SigtunaHems 4 700 lägenheter är byggda under 1950-, 1960- och 1970-talen.

Dessa lägenheter är nu föremål för ombyggnad för att bättre motsvara nutida krav och förväntningar på funktion och komfort.

Det gäller främst fastigheter i Tingvallaområdet, Valsta och Centrala Märsta.

När vi ska renovera hus som är ungefär 50 år gamla räknar vi med att de ska stå ytterligare 50 år. Målet är att flera generationer Sigtunabor framöver ska få möjlighet att bo och trivas hos oss.

För att renoveringen ska leda till ett bra resultat måste vi i de flesta fall göra relativt stora ingrepp i berörda bostäder.

Vad och hur vi bygger om skiljer stort mellan olika områden då behovet och förutsättningarna i den enskilda fastigheten avgör.

Här planerar vi för att bygga om:

Frejgatan 1–29
181 lägenheter
Period: 2018–2020
Status: Pågår

Södergatan 4–8 
115 lägenheter
Period: 2018–2020
Status: –

Bergvägen 29, 30, 33
18 lägenheter
Period: 2019
Status: –

Stora Brännbovägen 11–19
44 lägenheter
Period: 2019–2020
Status: –

Stationsgatan 3
10 lägenheter
Period: 2019
Status: –

Trollbergsvägen 6–18
42 lägenheter
Period: 2020
Status: –

Smedsgränd 1 och Sätunavägen 1–3
50 lägenheter
Period: 2020
Status: –

OBS! Tidplaner utan status är preliminära. Vi kan behöva ändra ordning på grund av oförutsedda händelser.

Antal lägenheter som ska byggas om per år

SigtunaHem har som målsättning att bygga om cirka 200 lägenheter per år fram till 2021.