Att hyra bostad

Grundkrav

SigtunaHem hyr endast ut bostäder till privatpersoner eller Sigtuna kommun för stadigvarande och permanent boende. Det innebär att du som erbjuds att teckna avtal för bostaden även ska bo i den. Juridisk person eller företag kan inte hyra bostad.

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss måste du uppfylla följande grundkrav:

Du ska ha fyllt 18 år.
Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
Du ska ha god ekonomi.
Du får inte ha oreglerad skuld.
Du får inte ha fått någon betalningsanmärkning under de senaste sex månaderna.

 

Ekonomi

Det är viktigt att säkerställa att varje hyresgäst kan betala hyran.

Med god ekonomi menas att du har en inkomst som är tillräcklig för att klara av att betala hyran. Inkomsten ska kunna styrkas.

Med inkomst menas lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd styrkt från Sigtuna kommun, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. Detta belopp baseras på Kronofogdens normalbelopp.

Kronofogdens normalbelopp 2024
6 090 kronor för en ensamstående vuxen
10 061 kronor för samlevande makar eller sambor
3 255 kronor för barn till och med 6 år
3 906 kronor för barn 7 till 10 år
4 558 kronor för barn 11 till 14 år
5 208 kronor för barn från 15 år

Vid inkomstprövning räknas hela hushållets inkomst för att se om hushållet har inkomst som är tillräcklig för att klara av att betala hyran.

Med hushåll avses sökande och maka, make eller sambo. Avtal tecknas med huvudsökande.

Trångboddhet
För att minska slitaget på våra lägeneheter och för att vår ventilation ska kunna fungera optimalt i våra fastigheter använder vi oss av följande rekommendation av antal boende per lägenhet.

Denna rekommendation kan även bidra till att minska olovlig andrahandsuthyrning.

Rekommendation antal boende per lägenhet:
1 RoK max 3 personer
2 RoK max 4 personer
3 RoK max 6 personer
4 RoK max 8 personer
5 RoK max 10 personer
6 RoK max 12 personer

Överlåtelse av kontrakt

Man har möjlighet att ansöka om överlåtelse av ett hyresavtal på närstående som man varit varaktigt sammanboende med på adressen. Varaktigheten ska vara tre år och upphör om sökande flyttar ut och sedan flyttat in igen. Som närstående räknas föräldrar, barn, syskon, eventuellt andra släktingar och samboende under äktenskapsliknande former. Vi gör sedvanlig inkomstprövning.

Uthyrning

Alla våra lägenheter hyrs ut via Sigtuna Bostadsförmedling.

För att kunna få en lägenhet hos SigtunaHem måste du vara registrerad och stå i bostadskön hos Sigtuna Bostadsförmedling.

Sigtuna Bostadsförmedling