Porträttbild av Lena Erdhage

Lena Erdhage
Ekonomi- och administrationschef

Natasha Tyyskä
Redovisningsansvarig

Gustavsson Christina

Christina Gustavsson
Ekonomiadministratör

Annerskog Fredrik

Fredrik Annerskog
Business controller

Lundqvist Maria

Maria Lundqvist
Administrationsansvarig

Kateryna Slipenko
Upphandlare/inköpare

Porträttbild av Maziar Ahmadi

Maziar Ahmadi
IT-ansvarig

Porträttbild av Anette Ahlsén

Anette Ahlsén
Uthyrningsansvarig

Porträttbild av Marcus Kjellberg

Marcus Kjellberg
Kund- och uthyrningskoordinator

 

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se