Ekonomi och administration

Persson Liselott

Liselott Persson
Redovisningsekonom

Gustavsson Christina

Christina Gustavsson
Ekonomiadministratör

Per Larsson

Per Larsson
Hyresekonom

Annerskog Fredrik

Fredrik Annerskog
Inköpscontroller

El-Khoury Hatoun

Hatoun El-Khoury
Kontorsserviceassistent

Lagersten Marianne

Marianne Lagersten
VD-sekreterare

Lundqvist Maria

Maria Lundqvist
Administrationsansvarig

 

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se