Ekonomi- och administration

Lena Erdhage
Ekonomi- och administrationschef
Margareta Östlund
Redovisningsansvarig
Helena Lindqvist
Redovisningsekonom
Christina Gustavsson
Ekonomiadministratör
Fredrik Annerskog
Business controller
Kateryna Slipenko
Upphandlare/inköpare
Jan Svenonius
Upphandlingssamordnare
Maziar Ahmadi
IT-ansvarig
Anette Ahlsén
Uthyrningsansvarig
Marcus Kjellberg
Kund- och uthyrningskoordinator

 

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se