Fastighet

Paloma Labbé
Fastighetschef
Bertil Hallbäck
Senior Advisor
Tony Persson
Affärsutvecklare
Charlotte Lerjehed
Förvaltarsamordnare
Markus Rudd
Förvaltare
Gustaf Björk
Förvaltare
Lars Utter
Förvaltare
Åsa Berglund
Hållbarhetsansvarig
Lola Svensson
Samordnare social hållbarhet
Julia Byström
HLU- och tillvalssamordnare

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se