Porträttbild av Lena Erdhage

Lena Erdhage
Ekonomi- och administrationschef

Platshållare för tillfällen då porträttbild på medarbetare saknas

Margareta Östlund
Redovisningsansvarig

Platshållare för tillfällen då porträttbild på medarbetare saknas

Helena Lindqvist
Redovisningsekonom

Gustavsson Christina

Christina Gustavsson
Ekonomiadministratör

Annerskog Fredrik

Fredrik Annerskog
Business controller

Lundqvist Maria

Maria Lundqvist
Administrationsansvarig

Kateryna Slipenko
Upphandlare/inköpare

Platshållare för tillfällen då porträttbild på medarbetare saknas

Jan Svenonius
Upphandlingssamordnare

Porträttbild av Maziar Ahmadi

Maziar Ahmadi
IT-ansvarig

Porträttbild av Anette Ahlsén

Anette Ahlsén
Uthyrningsansvarig

Porträttbild av Marcus Kjellberg

Marcus Kjellberg
Kund- och uthyrningskoordinator

 

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se