Alla kan grannsamverka

Grannsamverkan har etablerats i många av SigtunaHems områden. Nu vill vi se aktiva hyresgäster i alla.

– Vi har jobbat intensivt med grannsamverkan sedan 2017, men nu ökar vi takten ytterligare, säger Lola Svensson, SigtunaHems samordnare för social hållbarhet.

För att inspirera alla som redan deltar i grannsamverkan – och få fler människor att börja engagera sig – så har SigtunaHem och Hyresgästföreningen tillsammans tagit fram en informationsbroschyr. Den ska delas ut till dem som redan är aktiva grannsamverkare, men också till alla som är intresserade av att gå med.

– Jag hävdar att alla människor kan grannsamverka. Det är inte jobbigt. Man behöver inte ta hand om pengar, vara ordförande eller skriva protokoll. Det handlar i stället bara om att vara öppen och nyfiken, säger Margareta Karlsson som bland annat är informationsansvarig vid Hyresgästföreningen i Sigtuna.

– Grannsamverkar gör ju många av oss hela tiden, det kan vara enkla saker som att säga hej till någon som man inte känner igen eller stänga en dörr som står öppen. Det finns massor av enkla saker man kan göra i sin vardag.

SigtunaHem och Hyresgästföreningen vill också utöka satsningen på kampanjen ”Våga bry dig”, för att få fler människor att visa civilkurage i stället för att tyst se på när brott begås.

– Det är viktigt att människor ringer polisen om de ser pågående brottslighet. Det är också viktigt att vi alla blir mer observanta när det gäller till exempel våld i nära relationer, säger Lola Svensson.

– Därför vill vi utöka satsningen på ”Våga bry dig” och kommer att sätta upp information på lämpliga platser – i våra trapphus eller vid miljöhusen – om vart man kan vända sig för att få stöd, fortsätter hon.

– Vi hoppas och tror att broschyren om grannsamverkan kan göra det lättare för dem som redan är engagerade att få med sig fler. Vi kan inte få för många grannsamverkare. Och det borde ligga i allas intresse att vara med. Alla kan grannsamverka, säger Margareta Karlsson.

Förutom att sprida den nya informationsbroschyren så kommer SigtunaHem även att utöka satsningen på att nå ut med information om grannsamverkan till alla våra bostadsområden.

– Vi kommer att sätta upp fler skyltar i våra områden, och framför allt då i de områden där vi nyligen har startat upp grannsamverkan. Det är inte bara ett sätt att involvera fler, utan skickar också en signal om att det finns en aktiv grannsamverkan i våra områden, säger Lola Svensson.

Grannsamverkan – broschyr

08:31 torsdag 9 juni

Senaste nytt