Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi bygger nytt

SigtunaHem_Vy4 på torget_KANOZI_190516 (kopia)
SigtunaHem_Vy1 Västra Bangatan Stationsgatan_KANOZI_190516 (kopia)
SigtunaHem_Vy2 Västra Bangatan Diagonalen_KANOZI_190516 (kopia)
SigtunaHem_Vy3 mot torget_KANOZI_190516 (kopia)
Kulturtorget_wec360_1
Kulturtorget_wec360_2
silverskatten_1
silverskatten_2
silverskatten_3
silverskatten_4
silverskatten_5
wec360_1_Silverskatten
wec360_3_Silverskatten
wec360_4_Silverskatten

 

Nyproduktion

Vi bygger för framtiden och vår målsättning är hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

Sedan 2005 har vi producerat 1 235 nya lägenheter och vi planerar att bygga 150–200 nya lägenheter per år under perioden 2018–2022.

 

AKTUELLA PROJEKT
stadsangarna_ny20171023

 

Sigtuna stadsängar

 

UTHYRNING PÅGÅR

 

 

Kulturtorget

 

UTHYRNING PÅGÅR

 

 

Sätuna torg

 


FRAMTIDA PROJEKT

Norrbacka förtätning
Byggstart: Ej fastställt
Inflyttning: Ej fastställt

Magnegatan p-hus/förtätning
Planarbete klart
Byggstart: Ej fastställt
Inflyttning: Ej fastställt