Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi bygger nytt

SigtunaHem_Vy4 på torget_KANOZI_190516 (kopia)
SigtunaHem_Vy1 Västra Bangatan Stationsgatan_KANOZI_190516 (kopia)
SigtunaHem_Vy2 Västra Bangatan Diagonalen_KANOZI_190516 (kopia)
SigtunaHem_Vy3 mot torget_KANOZI_190516 (kopia)
Kulturtorget_wec360_1
Kulturtorget_wec360_2
silverskatten_1
silverskatten_2
silverskatten_3
silverskatten_4
silverskatten_5
wec360_1_Silverskatten
wec360_3_Silverskatten
wec360_4_Silverskatten

Nyproduktion

Vi bygger för framtiden och vår målsättning är hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

Sedan 2005 har vi producerat 1 235 nya lägenheter och vi planerar att bygga 150–200 nya lägenheter per år under perioden 2020–2024.

AKTUELLA PROJEKT

NORRBACKA OMVANDLING

STARTAR VÅREN 2020
Norrbacka omvandling

SIGTUNA STADSÄNGAR
stadsangarna_ny20171023

Sigtuna stadsängar
KLART
(inflyttning började december 2019)

KULTURTORGET

Kulturtorget
KLART
(inflyttning började november 2019)

SÄTUNA TORG

Sätuna torg

 

FRAMTIDA PROJEKT

Magnegatan p-hus/förtätning
Planarbete klart
Byggstart: Ej fastställt
Inflyttning: Ej fastställt

Höskullen, Sigtuna Stadsängar
Byggstart: Planerat vintern 2020/2021
Inflyttning: Planerat 2022/2023

Pendelvallen, Rosersberg
Planarbete: Pågår
Byggstart: Ej fastställt
Inflyttning: Ej fastställt