Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Media/Press

Våra informationskanaler

Kundtidningen Glimten är vår äldsta informationskanal. Första numret gavs ut 1989 i form av ett vikt A3 blad. Färgerna var i blått och vitt.

Namnet Glimten kom till genom en namntävling bland hyresgästerna. Sedan dess har det hänt en hel del genom utvecklingen på informations- och kommunikationsområdet.

1997 lanserade SigtunaHem sin första hemsida. I februari 2011 gav vi ut det första digitala nyhetsbrevet, i oktober 2011 startade vi vår första blogg och i dag finns vi på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.

SigtunaHems webbplats utgör ett nav för information och kommunikation med våra nuvarande hyresgäster och potentiella kunder. De övriga kanalerna utgör ekrarna i informationshjulet och används för att sprida information och kommunicera så effektivt som möjligt.

Hemsidan har tre syften:

  • att sprida kunskap om vår verksamhet, våra mål och värderingar.
  • att fungera som en marknadsplats för dem som vill teckna kontrakt på ny bostad, byta bostad och liknande.
  • att fungera som servicepunkt för kunder som exempelvis vill göra felanmälan, hämta blanketter och broschyrer.

 

Vi hoppas att du enkelt hittar den information du söker här på hemsidan och i våra övriga kanaler. Tveka inte att kontakta oss om du saknar någonting, har speciella önskemål eller bara vill tipsa oss om hur vi kan kommunicera bättre.

Vänliga hälsningar,

Göran Pettersson
Redaktör SigtunaHem
goran.pettersson@sigtunahem.se
08-591 796 69