Press

Detta är SigtunaHem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

Våra informationskanaler

Kundtidningen Glimten är vår äldsta informationskanal. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och delas i tryckt form ut till alla våra hyresgäster. Glimten distribueras även digitalt. VI ger också ut en helt digital version av tidningen i form av E-Glimten, ett nyhetsbrev som också det distribueras fyra gånger per år via mejl.

SigtunaHems webbplats utgör ett nav för information och kommunikation med våra nuvarande hyresgäster och potentiella kunder. Våra övriga digitala kanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube) utgör ekrar i ett informationshjul och används för att sprida information och kommunicera så effektivt som möjligt.

Hemsidan använder vi för att sprida kunskap om vår verksamhet, våra mål och värderingar. Den fungerar också som servicepunkt för våra hyresgäster och leverantörer, och det är via hemsidan vi presenterar och marknadsför våra nybyggnationsprojekt.

Vi hoppas att du enkelt hittar den information du söker här på hemsidan och i våra övriga kanaler. Tveka inte att kontakta oss om du saknar någonting, har speciella önskemål eller bara vill tipsa oss om hur vi kan kommunicera bättre.

Vänliga hälsningar,

Göran Pettersson
Redaktör SigtunaHem
goran.pettersson@sigtunahem.se
08-591 796 69