Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Ägare och organisation

Ägare och styrelse

SigtunaHem ägs av Sigtuna kommun och styrelsen i företaget speglar den politiska majoriteten i kommunen. Styrelsen består av sju ledamöter.

Ledamöter

Peter Kockum (M), ordförande
Kjell Holmgren (M), vice ordförande
Anneli Henrikson (M)
Roger Uddmäre (L)
Ibrahim Khalifa (S)
Thore Nyman (S)
Marie Axelsson (S)

Göran Langer VD

Ersättare

Peter Fredriksson (M)
Bo Raattamaa (M)
Stefan Lindqvist (SfS)
Andreas Karlsson (C)
vakant (S)
Saara Jokinen (S)
Ulrik Wallström (S)

Personalrepresentanter
Ulrica Sköld
Jens Eriksson (ersättare)
Marie Maibert