Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Ägare och organisation

Ägare och styrelse

SigtunaHem ägs av Sigtuna kommun och styrelsen i företaget speglar den politiska majoriteten i kommunen. Styrelsen består av sju ledamöter.

Ledamöter

Erik Langby (M), ordförande
Kjell Holmgren (M), vice ordförande
Andreas Karlsson (C)
Per-Olof Eurell (KD)
Marie Axelsson (S)
Ulrik Wallström (S)
Gert Höglund (SD)

Göran Langer VD

Ersättare

Bo Raattamaa (M)
Peter Fredriksson (M)
Mattias Broman (M)
Gabriella Widinghoff (SfS)
Marianne Åslin (S)
David Granquist (V)
Sören Sundh (SD)

Personalrepresentanter
Ulrica Sköld
Kaj Larsen (ersättare Jens Eriksson)