Ägare och styrelse

SigtunaHem ägs av Sigtuna kommun och styrelsen i företaget speglar den politiska majoriteten i kommunen. Styrelsen består av elva ledamöter.

Ledamöter

Erik Langby (M), ordförande
Kjell Holmgren (M), vice ordförande
Ronnie Lundin (S)
Anneli Henrikson (M)
Per-Olof Eurell (KD)
Rein Lallo (L)
Fredrik Brodin (C)
Ulrik Wallström (S)
Niklas Andersson (V)
Annika Nilsson (S)
Gert Höglund (SD)

Göran Langer VD

Ersättare

Stefan Karlsson (M)
Camilla Lindström (M)
Christer Forssman (SfS)
Benny Olofsson (S)
Ebrahim Nikkah-Dehkordi (S)
Karolina Windefalk (MP)
Pontus Karlsson (SD)

Personalrepresentanter
Ulrica Sköld
Jens Eriksson