Magdalena Andersson på trygghetsvandring i Valsta

Magdalena Andersson trygghetsvandrade i Valsta

Trygghetsvandringar är en viktig åtgärd för att öka tryggheten i ett område. Det vet SigtunaHem som gör regelbundna vandringar tillsammans med andra aktörer – den här gången även i sällskap av Socialdemokraternas partiledare och Sveriges tidigare statsminister Magdalena Andersson.

– Alla områden ska vara trygga och det här är en mycket intressant arbetsmetod för att förbättra den upplevda tryggheten, säger hon.

Vintermörkret vilar tungt över Valsta när Magdalena Andersson vandrar runt i området kring Frejgatan tillsammans med representanter från SigtunaHem, Hyresgästföreningen, Sigtuna kommun, områdespolisen och räddningstjänsten.

Även Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder är med.

Att vandringen görs i mörkret är en viktig poäng med kvällens trygghetsvandring eftersom man då kan upptäcka fler saker som kan upplevas otrygga, till exempel dålig belysning, mörka prång eller täta buskage. Under kvällen tittade gruppen även i portar, källargångar och trapphus. Om det var prydligt och snyggt eller om det fanns klotter, skräp eller brist på belysning.

– Syftet med våra trygghetsvandringar är att identifiera saker som skapar en känsla av otrygghet, så att vi kan åtgärda eventuella brister, säger Lola Svensson, samordnare för social hållbarhet på SigtunaHem.

– Det är dessutom bra att många olika aktörer är med på vandringarna eftersom vi har olika perspektiv. Ofta är även hyresgäster med. Det är ju de som har bäst koll på sina bostadsområden så deras erfarenheter är viktiga för oss.

Färska siffror från SigtunaHems stora hyresgästundersökning AktivBo visar att hyresgästerna är nöjdare med sin utemiljö idag än för två år sedan och att de känner sig tryggare. Men det innebär inte att SigtunaHem lutar sig tillbaka och är nöjda.

– Tvärtom. Vi ska bli ännu bättre. Det är därför vi är här nu och att vi är så många som deltar i vandringen. Allas ögon behövs, säger Paloma Labbé, fastighetschef på Sigtunahem.

Gruppen vandrar genom det kylslagna vintermörkret och stannar till här och var för att titta på omgivningen – är belysningen tillräcklig, skymmer buskagen sikten och finns mörka undanskymda platser som kan locka till sig ljusskygga aktiviteter?

– Det ska kännas tryggt att gå i området även i mörker, säger Joaquim Valente, SigtunaHems boservicechef och visar vägen in i en trappuppgång och ner genom en källargång med bland annat förråd.

Här är föredömligt rent och prydligt. Och belysningen är bra.

– Men så har det inte alltid varit över allt. Vi jobbar ständigt med att förbättringar för att det ska kännas tryggt, berättar han.

SigtunaHems senaste hyresgästundersökning visade också att hyresgästerna upplever att de idag har större möjlighet till inflytande i beslut som rör deras bostadsområde.

– Det är en fin utveckling som vi ska fortsätta att bygga på. Engagerade hyresgäster möjliggör för områdesutveckling och det är när vi hjälps åt som vi bäst skapar trivsamma och trygga områden, säger Paloma Labbé.

När trygghetsvandringen når sitt slut konstaterar gruppen att det allra mesta såg bra ut, men att belysning kunde vara lite bättre på några platser.

Magdalena Andersson var också nöjd.

– Tack att jag fick en inbjudan och fick möjlighet att se det här! Att vandra tillsammans med andra i den fysiska verkligheten är en mycket intressant arbetsmetod, ett bra sätt att förbättra den upplevda tryggheten. Jag kommer definitivt ta med mig tankar och idéer härifrån när jag besöker andra kommuner, säger Magdalena Andersson.

 

15:28 tisdag 23 januari

Senaste nytt