Avtalsskrivning

Hyresförhandling till HMK

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har inte lyckats nå en överenskommelse i hyresförhandlingen om 2024 års hyror.

Därför hänskjuts nu ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling. Om medling inte resulterar i en överenskommelse som accepteras av båda parter så kommer HMK att fatta beslut om hyrorna för 2024.

För dig som är hyresgäst kan detta innebära att du behöver betala retroaktiv hyra för årets inledande månader.

SigtunaHem yrkade inför årets förhandling en generell hyreshöjning med 9,75 procent från 1 januari 2024.

Läs mer om hyresförhandlingen och Hyresmarknadskommitténs roll i nästa nummer av Glimten som kommer i början av mars.

Här hittar du mer information om SigtunaHems yrkande inför förhandlingarna om 2024 års hyror.

SigtunaHems yrkande för 2024

 

 

07:00 måndag 5 februari

Senaste nytt