Illustration av ny skyltning för matavfall

Kärlen i våra miljöhus får nya dekaler

Vi kommer under 2024 att byta ut skyltar och dekaler i våra miljöhus.

För att göra det så enkelt och tydligt som möjligt – det ska vara lätt att göra rätt – så ska vi följa EU-standard.

Arbetet med att sätta upp nya dekaler på de olika kärlen för källsortering i miljöhusen påbörjas måndag 19 februari.

Det beräknas ta cirka två veckor att byta ut dekalerna i alla miljöhus i alla områden.

Tillverkare runt om i landet håller just nu också på att övergå till att märka sina förpackningar med symboler som följer EU-standard.

Det betyder att det på sikt kommer att bli enklare att se i vilket kärl förpackningen ska lämnas i vid källsortering.

 

13:03 onsdag 14 februari

Senaste nytt