Grannsamverkan SigtunaHem torsdag 4 april, 2024

Börja grannsamverka!

Grannsamverkan – att samverka mot brott – är något som alla kan delta i.

SigtunaHem arbetar tillsammans med HGF Sigtuna och våra boende för att öka uppmärksamheten och göra våra bostadsområden mindre attraktiva för brottslighet av olika slag.

På kvällen torsdag 4 april så bjöd SigtunaHem in våra grannsamverkare till ett informationsmöte med polisen och kommunens trygghetscenter. Aktuell och nyttig information gavs av våra inbjudna gäster.

Då SigtunaHem har ett nära samarbete med andra bostadsbolag i kommunen deltog också grannsamverkare från Rikshem.

Närmare ett 50-tal grannsamverkare deltog.

Många bra frågor och funderingar framkom.

Finns det intresse av grannsamverkan i ditt bostadsområde? Det kanske redan finns och du vill engagera dig?

Kontakta Lola Svensson, Samordnare social hållbarhet via mejl lola.svensson@sigtunahem.se eller telefon 08-591 796 78.

Mejla Lola Svensson!

 

 

 

12:07 fredag 5 april

Senaste nytt