Ett handslag

Hyrorna klara för 2024–2025

Hyreshöjningen för 2024 blir 5,5 procent och gäller från 1 januari. Detta enligt en överenskommelse mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen.

Hyresförhandlingarna som inleddes i november förra året resulterade till slut i en tvåårig överenskommelse som också innebär att hyrorna för nästa år – 2025 – höjs med 5,0 procent.

Inför förhandlingarna yrkade SigtunaHem på en generell hyreshöjning på 9,75 procent för 2024.

– Ett yrkande som, även om det var högt, inte täcker våra kostnadsökningar, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Med det sagt så är vi ändå nöjda med att ha nått fram till en överenskommelse med Hyresgästföreningen innan det gick till ett slutligt avgörande i Hyresmarknadskommittén. Tack vare det så får våra hyresgäster betala retroaktiv hyra för en kortare period, fortsätter han.

– Att den här lägre nivån påverkar vår förvaltning och våra möjligheter att bygga nya bostäder i den omfattning som vi skulle vilja, det råder det tyvärr ingen tvekan om. Men med en överenskommelsen på två år vet både vi och hyresgästerna de ekonomiska ramarna för en längre period och kan planera därefter.

Hyreshöjningen med 5,5 procent för innevarande år gäller från 1 januari 2024.

De nya hyrorna kommer att synas på hyresavierna för maj månad. Höjningen för årets inledande månader (januari-april) ska betalas in retroaktivt. Detta sker genom ett tillägg som fördelas lika på månaderna maj, juni och juli 2024.

  • Exempel
  • Din hyra har höjts med 150 kronor per månad.
  • Höjningen för perioden jan–april blir 600 kronor (4 månader x 150 kronor)
  • Det du ska betala in retroaktivt – höjningen på 600 kronor – fördelas på tre månader
  • Du betalar därför 200 kronor extra på hyran i maj, 200 kronor i juni samt slutligen 200 kronor i juli.

Hyreshöjningen för överenskommelsen andra år – 2025 – börjar gälla 1 januari 2025 och kommer att synas direkt på hyresavin för januari 2025.

För nyproducerade lägenheter (Silverskatten, Kulturtorget samt nybyggda lägenheter i Norrbacka omvandling) så gäller så kallad presumtionshyra. Detta innebär att hyreshöjningen blir något lägre än för det övriga beståndet – där höjs hyran med 4,5 procent 2024 och 4,0 procent 2025. Även här gäller samma villkor om retroaktiv betalning av hyreshöjningen för 2024 som för övriga lägenhetsbeståndet.

 

 

09:00 fredag 19 april

Senaste nytt