Boinflytande

Hyresgästföreningen

Trygghet och trivsel

En viktig uppgift för den lokala hyresgästföreningen/arbetsgruppen är att ordna fritidsaktiviteter för att ge möjlighet för hyresgästerna att träffa varandra och på så sätt öka trivseln och tryggheten i området.

Den lokala hyresgästföreningen/arbetsgruppen tar reda på vad hyresgästerna i området skulle vilja göra, och presenterar en plan utifrån deras önskemål. Det kan vara allt från grillfest till loppmarknad – huvudsaken är att så många som möjligt kan delta, och att människor får tillfälle att lära känna varandra.

Pengarna som används för fritidsaktiviteter ingår i hyran och administreras av Hyresgästföreningen Sigtuna.

En viktig förutsättning för att boinflytandearbetet ska fungera på ett bra sätt är att hyresgästerna har någonstans att mötas. Därför ska SigtunaHem aktivt medverka till att alla bostadsområden har tillgång till fritidslokal.

hyresgastforeningen

Hyresgästföreningen Sigtuna
Besöksadress: Södergatan 50, Märsta (obemannad lokal)
Postadress: Box 10 117, 121 28 Stockholm-Globen
Telefon: 08-591 408 04 (telefonsvarare)
E-post: epost@hgfsigtuna.se