LiveSteps gör skillnad

De senaste två åren har vi gjort löpande kundundersökningar med LiveSteps, där enkätfrågor varje månad skickas ut till våra hyresgäster via mejl från vår samarbetspartner OrigoGroup.

För oss är det mycket viktigt att så många som möjligt av våra hyresgäster tar sig lite tid och besvarar enkäten när den landar i deras inkorg. Eftersom deras svar faktiskt kan påverka deras boende på ett mycket konkret sätt.

Svaren från enkäten ger oss som jobbar på SigtunaHem en ögonblicksbild av vad våra hyresgäster tycker fungerar bra och mindre bra i just det område som de bor i. Och ju fler som svarar, desto skarpare blir bilden.

Vi planerar vårt dagliga arbete utifrån de svar vi får in.

Om det till exempel är många i ett område som tycker att vi bör förbättra städningen i trapphusen, så kan vi snabbt sätta in extra åtgärder där. I ett annat område kanske de boende tycker att vi behöver prioritera skötsel av gräsmattorna, och då kan vi ta höjd för det när vi planerar hur vi fördelar våra resurser.

De löpande enkäterna ger inte bara våra hyresgäster en möjlighet att berätta för oss vad de tycker att vi behöver förbättra, utan också vad som är viktigast för dem just för tillfället.

Så skapar vi boende med omtanke!

 

15:47 torsdag 7 april

Senaste nytt