Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Företagsledning

Klicka/tryck på personens namn för att skicka e-post (eller skriv e-postadressen så här: förnamn.efternamn@sigtunahem.se).

Go¦êran_Langer

Göran Langer
VD

Peter_Sohlberg

Peter Sohlberg
Projektchef

labbe_paloma

Paloma Labbé
Marknadschef

Hallbäck Bertil

Bertil Hallbäck
Förvaltningschef

Lind Anette

Anette Lind
Chef för administration, IT och HR

ljung-annette

Annette Ljung
Ekonomichef