Rättvist byggande

För en sund byggbransch

SigtunaHem anslöt sig vintern 2023 som medlem i föreningen Rättvist byggande.

Rättvist byggande är en ideell förening där byggherrar och fastighetsbolag kan samverka för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser.

Genom medlemskapet i Rättvist byggande kan SigtunaHem vara med och bidra till trygga anställningar, lagliga löner och sund konkurrens inom byggbranschen.

Arbetsmodellen Rättvist byggande omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av underentreprenörer samt oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning och avvikelsehantering vid kontraktsbrott och lagbrott. Medlemmar i föreningen får också stöd i form av utbildning för egen personal.

Läs mer om Rättvist byggande:

Rättvist byggande