Natur- och miljöboken

Kunskap till nästa generation

SigtunaHem är med och sponsrar Natur & Miljöboken, en bok som är pedagogiskt upplagd och följer läroplanens mål. Boken delas ut till elever i årskurserna 4–6 och den senaste utgåvan har uppdaterats med information om hållbarhet och målen i Agenda 2030.

Tanken är att eleverna ska få ta hem boken när de har jobbat färdigt med materialet i skolan, och då hoppas vi på SigtunaHem att även barnens föräldrar kan få ta del av det lärorika materialet.

Natur & Miljöboken har tre nivåer som är anpassade efter de olika årskursernas kunskapsnivå. Tillsammans bildar de en heltäckande miljöutbildning med tonvikt på hållbar utveckling.

Natur & Miljöboken fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material, och skolorna har även tillgång till materialet i boken i digital form.

Natur & Miljöboken ges ut av Svenska Kunskapsförlaget och syftar till att tidigt grundlägga kunskap och medvetenhet hos nästa generation vuxna.

Du kan läsa mer om Natur & Miljöboken på: www.kunskapsforlaget.se.

Mer om Natur & Miljöboken