Vi är Valsta

Samverkan ger resultat

Valsta utveckling är en ideell förening bestående av fastighetsägare, hyresgästföreningar, föreningar och samfund samt publika verksamheter.

I dagsläget, ingår förutom SigtunaHem, 17 medlemmar verksamma i Valsta. Föreningens arbete fokuserar på trygghet och gemenskap, Valsta centrum och fastighetsnära projekt.

Föreningens vision är att genom samarbete mellan olika aktörer stärka och utveckla Valsta till en väl fungerande stadsdel för boende, besökare och verksamheter

Projektformen som har inspirerat föreningen kallas BID (Business Improvement District) och går ut på att olika aktörer inom en avgränsad stadsdel samverkar på ett mer formellt sätt för uppnå resultat.

För mer information, kontakta:
Lola Svensson
projektledare
lola.svensson@sigtunahem.se

Läs mer om Vi är Valsta (Valsta utveckling)

För mer information om pågående projekt eller planerade aktiviteter:

Vi är Valsta

 

 

Valsta utveckling har som målsättning att stärka och utveckla stadsdelen.