Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för sigtunahem.se

SigtunaHem står bakom den här webbplatsen, sigtunahem.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskrivs hur sigtunahem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för tillfället med att byta ut underliggande system och ta fram en ny design för webbplatsen. I januari 2021 planerar vi att lansera en ny version av webbplatsen som uppfyller lagen om tillgänglighet till offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sigtunahem.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på tillganglighet@sigtunahem.se..

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på sigtunahem.se. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, kontakta oss på tillganglighet@sigtunahem.se så försöker vi att rätta felet så snabbt som möjligt.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG.se) och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar för närvarande med att ta fram ny design och teknik för webbplatsen. Vi ska också byta ut underliggande system och har som ambition att i januari 2021 lansera en moderniserad version av webbplatsen som uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar också med att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

• Beskrivande bilder saknar alt-text.
• Videoinnehåll saknar alternativ presentation.
• Tabb-ordningen kan i vissa fall vara ologisk.
• Vissa sidor och artiklar saknar strukturell logisk ordning, med rubriker som inte följer den semantiska och hierarkiska strukturen på ett korrekt sätt.
• På vissa sidor presenteras innehåll som inte är tillräckligt väl strukturerat med html-kod, vilket kan göra det svårt att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av uppläsningsverktyget ”Talande webb”.
• Det kan finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I vissa dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.
• All funktionalitet kan inte hanteras med enbart tangentbordet, vilket kan göra det svårt att navigera för den som använder hjälpmedel.
• Det förekommer länkar som inte urskiljs på annat sätt än genom färg.
• Vissa grafiska element har otillräcklig kontrast, på vissa ställen kan även kontrasten mellan text och bakgrund vara otillräcklig

Problem för användare med nedsatt kognitiv förmåga

• Vissa formulärfält är inte tydligt märkta med förklarande kod.
• Länkar och vissa menyobjekt är inte märkta tillräckligt tydlig.
• I vissa fall används grafiska element i stället för förklarande text för att länka till innehåll.

Problem vid användning med nedsatt hörsel eller utan hörsel

• Vissa filmer saknar textning

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) i samarbete med webbyrå samt tagit hjälp av extern part för en oberoende granskning. Vi arbetar löpande med att förbättra teknik, design och innehåll och genomför interna tester för att öka tillgängligheten.

Sidan uppdaterades senast 2020-09-24