Beställ parkeringstillstånd

Information om beställning av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd beställs direkt av Q-park och på följande två alternativa sätt:

1. Ring 0771-96 90 00 och knappa er fram till harplats.

2. hyraplats@q-park.se maila antalet tillstånd ni önskar beställa.

Tillstånd som entreprenörer erhåller, är giltiga på SigtunaHems markytor (inte gräsytor och grönområden) måndag–fredag kl. 6–18

Tillstånd som vårdbolag/hemtjänst erhåller är dygnet-runt-tillstånd, och är endast giltiga i tjänsteutövning, max parkeringstid är två timmar per tillfälle.

Viktigt att läsa igenom villkoren på tillstånden då otillbörligt användande som resulterar i kontrollavgift inte kan makuleras.

Priset för ett tillstånd är 1000: -/kalenderår exkl. moms.