Natur- och miljöboken

Kunskap till nästa generation

Vi stödjer utgivningen av Natur & Miljöboken, en tredelad läromedelsserie som kostnadsfritt delas ut till elever i årskurs 4, 5 och 6.

Natur & Miljöbokens tre elevsteg är anpassade för kursplanen och kunskapsnivån i respektive årskurs och bildar tillsammans en heltäckande miljöutbildning med tonvikt på hållbar utveckling.

Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen i läroplanen (Lgr 11) och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material.

Natur & Miljöboken ges ut av Svenska Kunskapsförlaget och syftar till att tidigt grundlägga kunskap och medvetenhet hos nästa generation vuxna.

Du kan läsa mer om Natur & Miljöboken på: www.kunskapsforlaget.se.

sigill_nmboken_250px_transp_alt