Pressrum

Pressmeddelanden från SigtunaHem

[Marketing Medium] SigtunaHem köper nytt fastighetssystem av Aareon

2020-06-15
– Från Aareons sida är vi glada och stolta över att kunna få vara en del av SigtunaHems digitala resa för att skapa en kundupplevelse i framkant. Genom den gemensamma produktutveckling som nu sker inom Aareon i hela Europa har vi möjlighet att ta nya innovativa lösningar till vår Nordiska marknad, säger Lars Aabol, vd på Aareon Nordic. 

[Marketing Medium] Norrbacka omvandling – 300 nybyggda lägenheter i Märsta

2020-04-26
Det är BoKlok som fått uppdraget att bygga lägenheterna i den första etappen av Norrbacka omvandling – nya, klimatsmarta bostadshus med modern standard. Bebyggelsen i området som helhet blir varierad med punkthus med upp till sex våningar, lamellhus i två eller fyra våningsplan samt ett antal radhus.

Valstadagen ställs in

2020-04-07

Norrbacka omvandling

2020-02-25
–  Vi har planerat och utrett olika alternativ under en lång tidsperiod, och kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att enbart bygga om utan kommer därför att bygga nytt. De nya husen kommer att klara dagens miljökrav och ge en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster, säger Göran Langer, vd SigtunaHem. 

SigtunaHem bygger Höskullen

2020-02-07

RÄTTELSE – Hyrorna för 2020 klara

2020-01-07
Det blev fel i vårt tidigare utskick om SigtunaHems överenskommelse med Hyresgästföreningen om nya hyror för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2020. Här nedan följer en  rättad version av utskicket... vi beklagar missen.-------------------SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i årets hyresförhandling kommit överens om en hyreshöjning på 2,0 procent för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2020. SigtunaHem yrkade inför förhandlingen en hyreshöjning motsvarande 3,5 procent från 1 januari 2020.– SigtunaHems genomsnittliga hyreshöjning har de senaste fem åren varit ca 1,2 procent. Hyreshöjningarna har släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen och ger inte kostnadstäckning för att förvalta hyresfastigheter, säger SigtunaHems vd Göran Langer.– Med utgångspunkt från ägardirektivens satsningar på nyproduktion, ombyggnationer och social hållbarhet innebär detta sannolikt att vi måste sälja några fastigheter, fortsätter han.Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:Bertil HallbäckFastighetschef SigtunaHem08-591 796 34bertil.hallback@sigtunahem.se

Hyrorna för 2020 klara

2020-01-07
SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i årets hyresförhandling kommit överens om en hyreshöjning på 2,0 procent för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2019. SigtunaHem yrkade inför förhandlingen en hyreshöjning motsvarande 3,5 procent från 1 januari 2019.– SigtunaHems genomsnittliga hyreshöjning har de senaste fem åren varit ca 1,2 procent. Hyreshöjningarna har släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen och ger inte kostnadstäckning för att förvalta hyresfastigheter, säger SigtunaHems vd Göran Langer.– Med utgångspunkt från ägardirektivens satsningar på nyproduktion, ombyggnationer och social hållbarhet innebär detta sannolikt att vi måste sälja några fastigheter, fortsätter han.Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:Bertil HallbäckFastighetschef SigtunaHem08-591 796 34bertil.hallback@sigtunahem.se

Sigtuna kommun får bostadsförmedling

2019-12-06
Sigtuna bostadsförmedling kommer att drivas som en egen, fristående verksamhet där alla fastighetsägare i kommunen är välkomna att ansluta sig och där alla bostadssökande är välkomna att registrera sig. En gemensam bostadsförmedling ger Sigtuna kommun rätt förutsättningar att fortsätta expandera och locka till sig nya kommuninvånare, och gör det även lättare för befintliga invånare att göra bostadskarriär. 

SigtunaHem yrkar hyreshöjning

2019-10-08
   SigtunaHem tar ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun, och värnar särskilt om hyresrätten som boendeform. Vi har glädjande nog också mycket offensiva ägardirektiv såväl när det gäller att bygga nya lägenheter som när det gäller att hålla hög takt i moderniseringen av det befintliga beståndet.

SigtunaHem inför rättvisare inkomstkrav

2019-09-25
Den nya beräkningsmodellen innebär i de flesta fall att inkomstkraven sänks jämfört med den tidigare modellen, där hyran inte fick överstiga en tredjedel av hushållets bruttoinkomst. Modellen är också mer flexibel och rättvis eftersom den tar hänsyn till de levnadsomkostnader som individer och hushåll har. Tröskeln för att ta sig in på bostadsmarknaden blir lägre för exempelvis ungdomar och pensionärer.

Kontakt

Göran Langer
Vd
08-591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

Göran Pettersson
Redaktör
08-591 796 69
goran.pettersson@sigtunahem.se

 

Om SigtunaHem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.