Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Pressrum

Pressmeddelanden från SigtunaHem

Vårdcentral flyttar in i Silverskatten

2018-10-11
SigtunaHem välkomnar Sigtuna vårdcentral som lokalhyresgäst i kvarteret Silverskatten. Sigtuna vårdcentral flyttar in i våra nybyggda lokaler i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar hösten 2019. Enligt planerna ska vårdcentralen preliminärt kunna öppna 1 december 2019.

SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 3,5 %

2018-10-08
SigtunaHem yrkar hos Hyresgästföreningen en hyreshöjning med 3,5 % från och med 1 januari 2019. För en normaltrea på 77 kvadratmeter innebär det en höjning med 280 kronor per månad.

Vi välkomnar 16-åringar i vår bostadskö

2018-08-17
SigtunaHem vill göra det lättare för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför har vi sänkt åldersgränsen för att stå i vår bostadskö från 18 till 16 år.

Kontakt

Göran Langer
Vd
08-591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

Göran Pettersson
Redaktör
08-591 796 69
goran.pettersson@sigtunahem.se

 

Om SigtunaHem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.