Pressrum

Pressmeddelanden från SigtunaHem

SigtunaHem anlitar NCC för bygget av Stationshusen

2022-01-04
–  Vi har haft ett tätt och kreativt samarbete med Sigtunahem under hela projekteringsfasen för ett av Märstas viktigaste framtidsprojekt. Nu inleds själva byggnationen och vi ser fram emot att tillsammans med Sigtunahem skapa en livfull stadsmiljö med boende och service i ett fantastiskt läge, nära alla kommunikationer, i centrala Märsta, säger Henrik Landelius, Affärsområdeschef NCC Building Sverige.

SigtunaHem börjar bygga Stationshusen

2021-12-16
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHems hyror för 2022 klara

2021-12-09
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 2,5 procent

2021-11-16
– Men under en lång period så har hyresutvecklingen släpat efter den ekonomiska utvecklingen i samhället. Om det fortsätter så – att kostnaderna stiger mer än våra intäkter – betyder det i praktiken att vi i längden får svårt att bibehålla den höga kvaliteten på service och produkt som våra hyresgäster förtjänar.

Föreningen Vi är Valsta får statsbidrag

2021-10-25
Den statliga myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar med insatser för att kartlägga, motverka och minska segregation. Myndigheten har nu beviljat Vi är Valsta statsbidrag med 845 000 kronor för en kartläggning av kollektiv förmåga i flera av Sigtunas kommundelar – Valsta, Tingvalla, Vänortsringen och Märsta centrum.

Kvarteret Silverskatten certifierad som Miljöbyggnad Silver

2021-03-29
– Och vi kommer att ställa samma höga miljökrav i våra kommande projekt – Höskullen, Stationsgatan och Norrbacka omvandling, fortsätter han. Sweden Green Building Council har certifierat samtliga fyra hus i kvarteret Silverskatten som Miljöbyggnad Silver. Det innebär att husen uppfyller mycket högt ställda miljökrav på en rad olika områden – byggmaterial, energiförbrukning, ventilation och fuktsäkring, solskydd, ljusinsläpp och inomhustemperatur, för att nämna några. – I hela vår verksamhet så fokuserar vi både på den sociala och miljömässiga hållbarheten. Som ansvarstagande bostadsbolag är det självklart att vi bygger för Miljöbyggnad Silver, säger SigtunaHems vd Göran Langer. SigtunaHems höga ambitionsnivå när det gäller miljövänligt och hållbart byggande gäller såväl nyproduktion som ombyggnationer.  Vi kommer under de närmsta åren att bygga minst 600 nya lägenheter – såväl hyresrätter som bostadsrätter – i Sigtuna kommun. I den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar som håller på att växa fram finns miljötänket inbyggt från vision till färdig produktion. Där ska vi härnäst bygga Höskullen med ett 100-tal nyproducerade lägenheter. Stationshusen vid Märsta station omfattar inte bara 200 nya lägenheter – hyresrätter och bostadsrätter – utan även 3 500 kvadratmeter kommersiella lokaler. Norrbacka omvandling pågår redan för fullt och de första hyresgästerna har nyligen flyttat in i hus som levererats av BoKlok. När hela omvandlingen av Norrbacka är klar kommer vi att ha byggt 300 lägenheter. Och för alla de här spännande byggprojekten har vi samma höga målsättning som i fallet Silverskatten – att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lägenheter och boendemiljöer där alla invånare i Sigtuna kommun kan hitta hem.

Stationshusen – omvandlingen har börjat

2021-03-05
Genom sitt läge precis vid Märsta station med buss- och tågtrafik till hela landet och dessutom flygtrafik ut i världen via Stockholm Arlanda Airport, blir Stationshusen en knutpunkt för både staden och världen. Enligt plan ska SigtunaHem bygga 210 bostäder. SigtunaHem har tidigare fokuserat på hyresrätter men kommer i Stationshusen även att bygga bostadsrätter. Det innebär att Stationshusen kommer erbjuda ett 40-tal bostadsrätter, cirka 165 hyresrätter och över 3500 kvm yta för potentiell service. 

Hyrorna höjs med 1,6 procent

2021-02-22
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

SigtunaHem rivstartar 2021

2020-12-28
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

Årets hyresförhandlingar mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen har strandat

2020-11-30
SigtunaHem yrkade inför årets förhandlingar på en hyreshöjning med 2,5 procent. – Vi har haft fem förhandlingsmöten men tyvärr inte lyckats komma fram till en överenskommelse, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck. – Det är tråkigt att vi hamnar i den här situationen, men nu får  vi helt enkelt invänta resultatet av förhandlingarna i Hyresmarknadskommittén. Läs SigtunaHems yrkande inför hyresförhandlingen här.

Kontakt

Göran Langer
Vd
08-591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

Göran Pettersson
Redaktör
08-591 796 69
goran.pettersson@sigtunahem.se

 

Om SigtunaHem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.