Pressrum

Pressmeddelanden från SigtunaHem

SigtunaHem rivstartar 2021

2020-12-28
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

Årets hyresförhandlingar mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen har strandat

2020-11-30
SigtunaHem yrkade inför årets förhandlingar på en hyreshöjning med 2,5 procent. – Vi har haft fem förhandlingsmöten men tyvärr inte lyckats komma fram till en överenskommelse, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck. – Det är tråkigt att vi hamnar i den här situationen, men nu får  vi helt enkelt invänta resultatet av förhandlingarna i Hyresmarknadskommittén. Läs SigtunaHems yrkande inför hyresförhandlingen här.

SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 2,5 procent

2020-11-11
– Vi tar ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun. Kommunen växer och vi måste ha en sund ekonomi och god soliditet i bolaget för att kunna fortsätta att bygga nya bostäder och genomföra satsningar för att öka tryggheten för våra befintliga hyresgäster, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

SigtunaHem utökar samarbetet med BoKlok i Norrbacka omvandling

2020-11-04
Norrbacka omvandling är ett av SigtunaHems största byggprojekt. Det kommer att pågå under fem år och genomförs i åtta etapper. Totalt så ersätter vi 200 uttjänta lägenheter som byggdes på 1970-talet med 300 nyproducerade lägenheter. BoKlok levererar de tre nya hus som ingår i den första etappen som totalt omfattar 47 lägenheter. Det första av de tre husen kommer att börja monteras på plats i Norrbacka i slutet av november. Nu är det alltså klart att BoKlok även kommer att leverera hus till projektets andra etapp. 

SigtunaHem köper nytt fastighetssystem av Aareon

2020-06-15
– Från Aareons sida är vi glada och stolta över att kunna få vara en del av SigtunaHems digitala resa för att skapa en kundupplevelse i framkant. Genom den gemensamma produktutveckling som nu sker inom Aareon i hela Europa har vi möjlighet att ta nya innovativa lösningar till vår Nordiska marknad, säger Lars Aabol, vd på Aareon Nordic. 

Norrbacka omvandling – 300 nybyggda lägenheter i Märsta

2020-04-26
Det är BoKlok som fått uppdraget att bygga lägenheterna i den första etappen av Norrbacka omvandling – nya, klimatsmarta bostadshus med modern standard. Bebyggelsen i området som helhet blir varierad med punkthus med upp till sex våningar, lamellhus i två eller fyra våningsplan samt ett antal radhus.

Valstadagen ställs in

2020-04-07

Norrbacka omvandling

2020-02-25
–  Vi har planerat och utrett olika alternativ under en lång tidsperiod, och kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att enbart bygga om utan kommer därför att bygga nytt. De nya husen kommer att klara dagens miljökrav och ge en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster, säger Göran Langer, vd SigtunaHem. 

SigtunaHem bygger Höskullen

2020-02-07

RÄTTELSE – Hyrorna för 2020 klara

2020-01-07
Det blev fel i vårt tidigare utskick om SigtunaHems överenskommelse med Hyresgästföreningen om nya hyror för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2020. Här nedan följer en  rättad version av utskicket... vi beklagar missen.-------------------SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i årets hyresförhandling kommit överens om en hyreshöjning på 2,0 procent för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2020. SigtunaHem yrkade inför förhandlingen en hyreshöjning motsvarande 3,5 procent från 1 januari 2020.– SigtunaHems genomsnittliga hyreshöjning har de senaste fem åren varit ca 1,2 procent. Hyreshöjningarna har släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen och ger inte kostnadstäckning för att förvalta hyresfastigheter, säger SigtunaHems vd Göran Langer.– Med utgångspunkt från ägardirektivens satsningar på nyproduktion, ombyggnationer och social hållbarhet innebär detta sannolikt att vi måste sälja några fastigheter, fortsätter han.Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:Bertil HallbäckFastighetschef SigtunaHem08-591 796 34bertil.hallback@sigtunahem.se

Kontakt

Göran Langer
Vd
08-591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

Göran Pettersson
Redaktör
08-591 796 69
goran.pettersson@sigtunahem.se

 

Om SigtunaHem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.