Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Pressrum

Pressmeddelanden från SigtunaHem

Så gick det för SigtunaHem 2018

2019-06-18

De är Eldsjälar i Valsta 2019

2019-06-03
"Sargit Sundström och Liza Smith prisas för sitt medvetna och ihärdiga ideella arbete med nattvandring. Med sin glöd och sitt engagemang uppmärksammar de barn och ungdomar, samtidigt som de sprider trygghet, värme och omtanke. År efter år, i medgång såväl som i motgång, har eldsjälarna Sargit och Liza alltid funnits på våra gator och torg. De sätter andra i centrum före sig själva."

SigtunaHem tecknar städavtal med Effekt

2019-06-03
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

SigtunaHem går med i Allmännyttans Klimatinitiativ

2019-05-22
SigtunaHem har kommit en bra bit på väg när det gäller att fasa ut fossil energi. Under 2019 försvinner de sista oljepannorna från vårt fastighetsbestånd, och vi satsar i stället på miljövänliga alternativ som bergvärme, solceller och effektiva värmepumpar. Vi sätter upp solpaneler när vi bygger nytt, och inventerar beståndet för att se vilka hus som lämpar sig för solpaneler.

Erik Langby ny styrelseordförande i SigtunaHem

2019-04-17
SigtunaHem har en ny styrelseordförande. Det är Erik Langby (M), som tar över efter Peter Kockum (M). – Det är roligt att komma in som styrelseordförande i ett välskött bolag som är i en spännande utveckling, säger Erik Langby.

SigtunaHem anlitar Open Universe för öppet nät

2019-03-18
SigtunaHem börjar att införa öppet nät under 2019 och har tecknat avtal med Telenor Sverige om en kommunikationslösning – Open Universe.

Hyrorna klara för 2019

2018-12-12
SigtunaHem och Hyresgästföreningen har nått en uppgörelse om hyrorna för 2019. Hyrorna höjs i genomsnitt med 2,0 procent. De nya hyrorna börjar gälla 1 januari 2019.

Vårdcentral flyttar in i Silverskatten

2018-10-11
SigtunaHem välkomnar Sigtuna vårdcentral som lokalhyresgäst i kvarteret Silverskatten. Sigtuna vårdcentral flyttar in i våra nybyggda lokaler i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar hösten 2019. Enligt planerna ska vårdcentralen preliminärt kunna öppna 1 december 2019.

SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 3,5 %

2018-10-08
SigtunaHem yrkar hos Hyresgästföreningen en hyreshöjning med 3,5 % från och med 1 januari 2019. För en normaltrea på 77 kvadratmeter innebär det en höjning med 280 kronor per månad.

Vi välkomnar 16-åringar i vår bostadskö

2018-08-17
SigtunaHem vill göra det lättare för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför har vi sänkt åldersgränsen för att stå i vår bostadskö från 18 till 16 år.

Kontakt

Göran Langer
Vd
08-591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

Göran Pettersson
Redaktör
08-591 796 69
goran.pettersson@sigtunahem.se

 

Om SigtunaHem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.