Vårt varumärke

Vilka är vi? Vilka vill vi vara? Hur ska det komma till uttryck? Varför ska man välja just Sigtunahem? Och vem eller vilka tror vi väljer oss?

Märstabostäder blev Sigtunahem en gång för länge sedan. Vid kommunsammanslagningen i början av 1970-talet närmare bestämt. Nuvarande varumärkesplattform har därmed snart 40 år på nacken. Och är sprängfylld med värdeord uppkomna i en snart svunnen tid.

Då var det nog inte så många som diskuterade varumärke. Vikande marknad avstyrdes ofta med politiska beslut. Hyrorna sattes enligt självkostnadsprincipen. I dag talar vi bruksvärdeshyror förvisso, men allt mer med en viss marknadsanpassning. Läget ser ut att få om än begränsad, så en allt mer avgörande betydelse. Alldeles nu förlorar de kommunägda bostadsföretagen dessutom den hyresnormerande rollen, och vi spelar på samma spelplan som de privata fastighetsägarna.

Förutsättningarna för de kommunägda bostadsföretagen ändras ständigt. Bara ett är säkert. Konkurrensen är större än någonsin tidigare. Mellan olika kommuner, mellan upplåtelseformer, mellan privata värdar och kommunägda. Därtill är kunderna, särskilt i Stockholmstrakten, mer rörliga än någonsin tidigare. Och vår marknad på just den här destinationen har försetts med ytterligare en dimension som gör sig allt mer påmind, den internationella.

Nu har vi samlats kring målet att ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Det ska vi nå genom engagemang och ett professionellt värdskap. Vårt löfte är boende med omtanke. Det vill säga hos oss ska du bara trivas, vi sköter resten. Det inkluderar hela boendet, inte bara livet mellan fyra väggar. Vi talar om det i termer av ”livet hemma”. Det är just det som vi ska vara bäst på och som ska skilja oss från andra.

SigtunaHem – boende med omtanke.

 

SigtunaHems logotyp

sigtunahem_logo_H40

(SigtunaHem logotype liggande guld)

Ladda ned logotyper, zip-fil.