Hållbarhet

Vi tar ansvar

AB SigtunaHem har ett ledningssystem som omfattar kvalitet och miljö.

Vi har i vår Kvalitets- och miljöpolicy beskrivit hur vi arbetar med hållbarhet.

Begreppet hållbarhet omfattar ekologisk, social och demokratisk och ekonomisk hållbarhet.

Vi tar ett stort ansvar för en hållbar utveckling bland annat genom att bygga hållbart, minska klimatpåverkan och minska energianvändning.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001.

scab_iso_9001_sve_rgb scab_iso_14001_sve_rgb