Många vill ha laddplats

I mars genomförde vi en enkätundersökning för att se hur stort intresse det finns för laddplatser för elbilar bland våra hyresgäster.

Vi fick in nästan 600 svar och av dem var det många – nästan 80 procent – som uppgav att de hyr en garage- eller parkeringsplats i dag.

Fler än hälften av alla som svarade – 62 procent – uppgav att de är intresserade av laddplats för elbil.

Drygt 44 procent av de svarande uppgav att de planerar att skaffa elbil inom ett till två år.

58 procent uppgav att de skulle vilja ha tillgång till en parkerings- eller garageplats med elbilsladdning.

Ett axplock fritextsvar från enkäten:

”Att installera och förbereda för elbilar och laddplatser nu är absolut rätt för vår framtid”

”Det känns som ett måste att ha tillgång till en egen kraftfull laddare för att köpa en elbil, så det är väldigt avgörande i beslutet när man köper bil”

”Jag hyr garage och vill gärna kunna ladda bilen också. Har haft en elbil men sålde den efter fyra månader just på grund av att möjligheterna att ladda var väldigt begränsad”

”Besöksparkeringarna behöver självklart laddstolpar”

”Har i dag en hybrid. Är inte möjligt med en elbil om laddare inte finns hemma? Hade haft elbil om laddare fanns”

09:58 torsdag 5 maj

Senaste nytt