Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Upphandling

Våra upphandlingar

Som leverantör, entreprenör eller konsult kan du ta del av våra annonser om pågående upphandlingar.

SigtunaHem upphandlar varor och tjänster enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

SigtunaHems akutella upphandlingar visas på Visma Opic (www.opic.com). Läs mer om våra pågående upphandlingar och ladda ned förfrågningsunderlag:

Aktuella upphandlingar