Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Besiktning

Lägenhetsbesiktning vid flytt


(Hämta checklistan som pdf och skriv ut)

Till dig som ska flytta

Så här går en besiktning till

Det är dags för besiktning av din lägenhet. Under besiktningen bedöms ytskikt som tapeter, golv, luckor, dörrar, vitvaror med mera. I vissa fall kan möbler flyttas så att det går att kontrollera att det inte finns några skador bakom.

Interiör som hör till lägenheten

All utrustning som tillhör lägenheten – dörrar, hatthyllor, gardinbeslag med mera – ska finnas i lägenheten vid besiktningen.

Har du vårdat lägenheten?

I bedömningen kontrollerar besiktningsmannen att ”sunt förnuft” har använts och att lägenheten har vårdats på ett bra sätt. Exempel kan vara:

– Uppsättning av tavlor. Tre–fyra märken efter taveluppsättningar anses vara normalt slitage, därefter görs en bedömning utifrån hur många, hur stora och hur utspridda hålen är.
– Rivskador och fettfläckar räknas som åverkan.

Efter det är kontraktsinnehavaren som är ytterst ansvarig för att vårda lägenheten tas ingen hänsyn till om skador är gjorda av barn eller husdjur.

Så bedöms slitage

I bedömningen av slitage tas hänsyn till hur gamla tapeter och golv är samt hur många hyresgäster som har bott i lägenheten under tapeternas och golvens livslängd.

Krav på ersättning

Som avflyttande hyresgäst är du skyldig att meddela SigtunaHem om dolda skador framkommit efter besiktningen. Förutsatt att inga dolda skador upptäcks och att inga skador uppstår före avflyttning, samt att lägenheten med tillhörande utrymmen lämnas noggrant städat, ställs inga ytterligare krav på ersättning.

När nästa hyresgäst flyttar in

Lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när du flyttstäder – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som hör till lägenheten måste städas, inklusive balkong, förråd och eventuellt garage.

När hyresgästen som ska flytta in hämtar ut nycklar så rekommenderar vi hen att se över städningen samt skicket på lägenheten med tillhörande besiktningsprotokoll innan saker flyttas in.

Inflyttande hyresgäst måste komma in med eventuella anmärkningar senast åtta dagar efter inflyttning.

SigtunaHem har inte som rutin att besikta städning eller ombesikta, om inte inflyttande hyresgäst önskar det.

Brister i städning och dolda/nya skador

Om det konstateras brister i städningen eller om dolda/nya skador upptäcks efter att en hyresgäst har flyttat ut så kommer besiktningsmannen tillbaka för att göra en ombesiktning. Hyresgästen som har flyttat ut kontaktas inte inför om- eller städbesiktning efter hen inte längre har giltigt kontrakt och därför heller ingen möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Undermålig städning eller nya skador dokumenteras med foto och eventuella kostnader för omstädning eller reparation kan komma att faktureras till avflyttad hyresgäst.

Vid lägenhetsbyte

Vid lägenhetsbyte där parter byter lägenhet innan kontrakt börjar gälla frånsäger sig SigtunaHem ansvar för städning och nya anmärkningar. Samma sak gäller fall där hyresgäster gör egen överenskommelse om tidigare inflyttning.

Glöm inte att…

När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, men också de saker du förvarat i förråd, garage och på balkong eller uteplats.
Om du har fått bruks- eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.