Vid dödsfall

Detta gäller vid dödsfall

Uppsägning

Uppsägning vid dödsfall sker inte automatiskt. För att uppsägning ska ske bör dödsbo kontakta oss för att avtalet ska avslutas. Uppsägningstiden vid dödsfall är en månad, om avtalet sägs upp inom en månad från dödsfallet. Om avtalet sägs upp senare gäller tre månaders uppsägningstid.

Hyra

Hyran under uppsägningstiden betalas med dödsboets tillgångar.

Tömning och städning

Dödsboet ansvarar för att lägenheten töms och städas. Nycklar till lägenheten lämnas in senast kl 12 första vardagen efter att uppsägningstiden löpt ut.
Om lägenheten vid besiktning eller avflytt är skadad eller om slitaget är onormalt blir dödsboet ersättningsskyldig.

För mer info se:

Efterlevandeguiden