Betalning

– för material och tjänster

Mer rättvist för alla

Hyresgästlagen (§12:24) säger att en hyresgäst har en plikt att löpande hantera skötsel av sin lägenhet och kan vara skyldig att ersätta skada som uppkommit av oförsiktighet.

Vi på SigtunaHem har kunnat konstatera att vi alltför ofta utför reparationer och arbeten som hyresgästen själv ska ansvara för. Detta medför onödiga kostnader för bolaget.

Därför skärper vi från och med 1 november 2023 våra rutiner för debitering av material och tjänster som inte ingår i grundhyran.

Att hushålla med resurser innebär att i möjligaste mån underhålla och reparera befintlig utrustning i våra lägenheter, i stället för att slentrianmässigt byta ut mot nytt.

SigtunaHem är miljöcertifierade sedan 2017 och arbetar löpande med att identifiera områden som har stor negativ miljöpåverkan, men också områden där vi kan göra insatser som får stora positiva effekter.

Vi vill komma bort ifrån en slit- och slängmentalitet i våra bostäder.

Genom att ta betalt för material som vi tidigare har delat ut gratis, till exempel toalettsitsar eller handfat som gått sönder på grund av oförsiktig hantering, kan vi minska onödigt resursslöseri och öka hållbarheten i vår verksamhet.

Majoriteten av alla hyresgäster vårdar sina lägenheter på ett föredömligt sätt. För att inte kostnader för andras oförsiktighet ska drabba alla så debiterar vi exempelvis skadegörelse direkt till den berörda hyresgästen.

Det blir mer rättvist för alla.

Prislista – Material och tjänster