Metallförpackningar

Viktiga att återvinna

Enkelt beskrivet är metallförpackningar förpackningar av metall som är köpta med innehåll.

Även de små metallförpackningarna är viktiga. Hit hör till exempel kapsyler, lock, folie till yoghurtburkar – alla är de värdefulla metallförpackningar.

Ingen förpackning är oviktig, hur liten den än är. Dessutom sparar vi massor av energi genom återvinning av stål- och aluminiumförpackningar.

Exempel:

  • Konservburkar
  • Sprayburkar
  • Tuber
  • Kapsyler och lock
  • Penseltorra färgburkar
  • Aluminiumfolie och formar

 

Men var lägger jag detta?

Metallliknade påsar, till exempel chipspåsar, slängs i kärlet för plastförpackningar.
Värmeljushållare lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 eller i kärlet för brännbart i miljöhuset.

Metallskrot, vvs-detaljer, stekpannor och övrig metallprodukter som inte är förpackningar lämnas som grovavfall eller som metallskrot på Återvinningscentralen Voltgatan.

Elektronik och elartiklar lämnas i elektronikrum. Dryckesburkar med pant lämnas i butik.

 

TIPS! Låt korken sitta kvar på tuber, till exempel kaviar, efter att innehållet klämts ut så mycket det går för att undvika kladd och dålig lukt.

KOM IHÅG! Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall till en miljöstation eller den mobila miljöstationen.