Hemtjänst

När du har hemtjänst

Vissa av våra boende får hembesök av personal inom hemtjänsten.

Vi har tagit fram ett informationsblad med saker som hemtjänstpersonal behöver veta när de gör hembesök hos våra hyresgäster.

Du kan beställa ett tryckt informationsblad genom att kontakta vår Kundservice på telefon 08-591 796 00 eller mejla till info@sigtunahem.se.

Du kan också ladda hem och läsa informationsbladet som en pdf-fil här:

Hemtjänst