Nyckeltub

När vi behöver hjälpa dig

Vi vill att våra hyresgäster skall trivas och känna sig trygga.

Därför har vi avskaffat alla huvudnycklar.

De nycklar som delats ut till din lägenhet är de enda nycklar som kan öppna den.

För att SigtunaHem skall kunna utföra servicearbeten av olika slag så är det ibland nödvändigt att vi får tillträde till lägenheten.

För att du inte ska behöva vara hemma om du inte vill eller kan, så har vi installerat en så kallad dörrnyckeltub i lägenhetsdörren.

Ger du SigtunaHem eller annan servicepersonal tillåtelse att gå in i lägenheten trots att du inte själv är hemma så hänger du bara lägenhetsnyckel eller -nycklar i tuben från insidan.

Servicepersonalen låser upp tuben från utsidan med tubnyckeln, tar ut lägenhetsnyckeln/nycklarna och öppnar dörren.

Efter servicearbetet lägger servicepersonalen tillbaka lägenhetsnyckeln/ nycklarna i dörrnyckeltuben.

När du kommer hem så tar du bort lägenhetsnyckeln/nycklarna från tuben.