Plastförpackningar

Återvinns till ny råvara

Med plastförpackningar menas bara förpackningar av plast som är köpta med innehåll.

Plastförpackningarna lämnas lösa i kärlet för plastförpackningar – töm ur din påse med plastförpackningar i behållaren när du lämnar dem.

Anledningen är att olika plasttyper består av olika kemiska sammansättningar, alla plastförpackningar kan därför inte blandas när de återvinns.

På en sorteringsanläggning finsorteras de efter plastsorter och blir till ny råvara.

Exempel:

  • Burkar
  • Flaskor
  • Dunkar
  • Plastlock
  • Bärkassar, plastpåsar
  • Refillpaket
  • Tuber, med lock
  • Plastfolie och plastfilm
  • Frigolit

 

Men var lägger jag detta?

Plastleksaker, plastmöbler och andra plastprodukter som inte är förpackningar lämnas som grovavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butik.

 

TIPS! Ta av lock och korkar från burkar och askor och lämna dem separat. Låt däremot korken sitta kvar på tuber, till exempel tandkräm, för att undvika kladd och dålig lukt.

KOM IHÅG! Töm din påse med plastförpackningar i insamlingsbehållaren så att de slängs var för sig.