Tidningar och returpapper

Återvinns och blir nytt papper

Med tidningar menar vi dagstidningar, tidskrifter, kataloger, broschyrer och reklamblad.

Fyra av fem tidningar återvinns och blir till viktig råvara för de svenska pappersbruken.

Exempel:

  • Tidningar
  • Broschyrer
  • Reklamblad
  • Kontorspapper
  • Pocketböcker
  • Tidskrifter

 

Men var slänger jag detta?

Kuvert läggs i kärlet för brännbart eftersom klister och fönster klistrar igen maskinerna vid återvinningen.

Pappersförpackningar, som mjölkförpackningar, presentpapper och postorderomslag till böcker/cd/ dvd läggs i kärlet för pappersförpackningar.

Andra böcker än pocketböcker läggs i kärlet för brännbart eller som grovavfall.

 

TÄNK PÅ! Papperskassen som du burit dina tidningar i lägger du i kärlet för pappersförpackningar, den ska inte återvinnas tillsammans med tidningarna. Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam.

VISSTE DU ATT? Tidningar och returpapper kan återanvändas upp till sju gånger. Det spar på våra skogar och energiförbrukningen, då återvinningen kräver endast en tredjedel av energiåtgången jämfört med nyproduktion.