Boinflytande

Boinflytande, vad är det?

SigtunaHem och Hyresgästföreningen Sigtuna har kommit överens om att hyresgäster hos SigtunaHem ska ha stora möjligheter att på olika sätt vara med och påverka den gemensamma boendemiljön ute såväl som inne. Det kallar vi för boinflytande.

I de flesta av SigtunaHems bostadsområden finns en lokal hyresgästförening eller en arbetsgrupp där hyresgäster jobbar tillsammans med att skapa delaktighet, trygghet och trivsel i området.

Råkar man bo i ett område där det inte finns någon lokal förening eller arbetsgrupp kontaktar man Hyresgästföreningen Sigtuna och får hjälp med att starta en.

Delaktighet

SigtunaHem och Hyresgästföreningen Sigtuna är överens om att alla åtgärder och aktiviteter ska utgå från hyresgästernas önskemål och behov. Det ska vi uppnå genom att:

  • Den lokala hyresgästföreningen/arbetsgruppen och SigtunaHem håller kontakt och utbyter information om vad som händer och kommer att hända i området.
  • SigtunaHem samråder med den lokala hyresgästföreningen/arbetsgruppen inför förändringar som påverkar hyresgästerna. Samråda kan man göra i möten, per telefon eller e-post – bara man kommer ihåg att skriva ner vad man kommer fram till.
  • Den lokala hyresgästföreningen och SigtunaHem jobbar tillsammans för att se till att SigtunaHems årliga planering tar hänsyn till hyresgästernas synpunkter på vad som borde förbättras i området.

 

HGF logotyp

Hgf Sigtuna