Glasförpackningar

Färgat och ofärgat för sig

För att kunna behålla återvunnet glas ofärgat, måste det sorteras i två grupper: färgat och ofärgat.

Det är även viktigt att det bara är förpackningar av glas som lämnas i insamlingen. Andra produkter av glas består av andra kvaliteter som inte smälter vid samma temperatur som förpackningsglaset. Om dessa blandas försämras kvalitén och glaset blir inte lika starkt.

Exempel:

  • Flaskor av färgat och ofärgat glas
  • Burkar av färgat och ofärgat glas

 

Men var lägger jag detta?

33 och 50 cl dryckesflaskor lämnas mot pant i butiker.

Porslin, keramik och övriga produkter som inte är förpackningar läggs i kärlet för brännbart. Vid stora mängder ska det lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 som deponi.

Glöd- och lågenergilampor samt lysrör lämnas i avsedda behållare i elektronikrum.

Spegelglas slängs som grovavfall.

 

TÄNK PÅ! Ta av skruvkorkar och kapsyler av plast och metall och lägg dem i respektive kärl för metall- och plastförpackningar.

VISSTE DU ATT? Sverige är ett av världens bästa länder på insamling av glas! Över 90 procent av alla glasförpackningar lämnas tillbaka till återvinning.

OBS! Men vi måste alla bli bättre på att färgsortera glas!