Andrahandsuthyrning

Så här går det till

Om du inte ska utnyttja din lägenhet under en viss tid kan du, om du har synnerliga skäl, hyra ut den i andrahand. Dock måste du ha SigtunaHems medgivande för uthyrningen.

För att få godkänt att hyra ut din lägenhet måste du ha bott i den i minst två år.

Om du saknar medgivande och uthyrningen upptäcks riskerar du att bli uppsagd och du kan förlora ditt kontrakt.

Exempel på skäl som kan vara synnerliga är:

  • Arbete eller studier på annan ort. Avstånd ska vara minst 10 mil
  • Provboende med sambo under högst ett år.

Tillstånd för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsad och måste kunna styrkas.

Som AB SigtunaHems hyresgäst är du ansvarig för lägenheten även den tid som du fått medgivande att hyra ut den, alltså är det du fortfarande både ansvarig för att hyrorna kommer in när de ska och att lägenheten sköts om. Dessutom ligger det på dig att se till att de som bor i din lägenhet inte stör grannarna.

Under den tid du inte bor i din egen lägenhet måste SigtunaHem ha tillgång till din alternativa adress, och bor du utomlands måste det finnas en fullmakt utställd på någon du litar på.

Din fullmakt förvaras hos oss tillsammans med ditt kontrakt. Fullmakter finns att hämta hos våra säljare på huvudkontoret i Märsta. Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.

Du kan ansöka direkt i vårt online-formulär:

Ansökan om andrahandsuthyrning

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i hyreslagen – Jordabalk (1970:994), kapitel 12, paragraf 39:


Upplåtelse av lägenheten i andra hand

39 § Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut eller på något annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande utom i fall som avses i tredje stycket eller i 40 §.
Om det är fråga om en bostadslägenhet som hyresgästen inte använder som bostad i beaktansvärd utsträckning, ska en upplåtelse av lägenheten eller en del av den alltid anses vara för självständigt brukande.
Om en bostadslägenhet har upplåtits till en kommun, får kommunen upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande. Hyresvärden ska genast underrättas om upplåtelsen. Lag (2019:523).


Här hittar du hela Jordabalk (1979:994) online:

Hyreslagen kaptiel 12