Avfallstrappan

Bäst på toppen i avfallstrappan

Enligt EU-direktiv om avfall ska alla medlemsländer förebygga avfall och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Avfallstrappan är ett sätt att visa hur vi ska arbeta. I Sverige är det numera förbud mot att deponera hushållsavfall.

Vad betyder avfallstrappan för dig som hyresgäst?

Illustration Avfallstrappan

Minimera

Handla bara det du verkligen behöver. Det är miljösmart konsumtion som ger dig mer pengar kvar i plånboken.

Återanvända

Spara både mijlö och pengar genom att lämna in för återbruk, köp och sälj begagnat, byt och skänk bort.

Återvinna

Hos SigtunaHem kan du enkelt och nära sortera i miljöhuset för återvinning.

Energiutvinna

När avfallet inte kan material-återvinnas utvinns i stället energi från avfallet genom förbränning.

Deponera

Deponiavfall hamnar på soptippen, det är sådant som inte går att återvinna eller energiutvinna. Detta är det sämsta alternativet och ska undvikas.