Brännbart avfall

Det som inte kan källsorteras

Brännbart är det som blir över när du har källsorterat alla förpackningar av papper, metall, plast och glas, matavfall, tidningar/returpapper, farligt avfall, grov- och elavfall.

OBS! Sortera så mycket du kan och lägg så lite som möjligt i brännbart.

Exempel:

  • Kuvert
  • Dammsugarpåsar
  • Blöjor, bindor, tandborstar och tvättlappar
  • Tops, bomullsbusar, plåster, gasbinda, tyg, garnspill  Snus, moar och tuggummi
  • Porslin, dricksglas och keramik (små mängder)
  • Kattsand och kutterspån från djurburar
  • CD/DVD-skivor
  • Tuschpennor m.m.

 

Men var slänger jag detta?

Grovavfall lämnas till Returbilen eller Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27.

Elektriska apparater, batterier och glödlampor/ lydkällor läggs i avsedda behållare i elektronikrum.

Farligt avfall får absolut inte läggas i miljöhusen utan ska lämnas till Returbilen eller återvinningscentralen.

VISSTE DU ATT! Brännbara sopor går till Fortums kraftvärmeverk för förbränning och energiåtervinns till el och värme. Restprodukterna som bildas vid förbränning går till Ragnsells anläggning i Högbytjrp där metaller återvinns ur bottenaskan. Restmaterialet som återstår ersätter jungfruligt material (råvara som inte använts till något tidigare) och används som konstruktionsmaterial på Högbytjrp. Flygaska från rökgasreningen deponeras.