E-faktura

Anmäl hos din internetbank

Förutsatt att du har tillgång till internetbank så kan du gå in på din internetbanktjänst och anmäla dig för e-faktura hos oss.

Gå in på din internetbanktjänst och anmäl dig.

När du har blivit registrerad får vi din anmälan från din bank.

Därefter ändras betalningssättet från vanlig pappersfaktura till e-faktura.

Hädanefter får du varje månad, när e-fakturan sänts ut, ett meddelande i din internetbank om att du har fått en ny faktura.

Du får därefter ingen hyresavi per post.

Observera!
Du som bor på Valsta Bostad 2 AB och Valsta Bostad 6 AB kan inte betala hyran med e-faktura.

Info via hyresavin

Ibland använder vi oss av hyresavin för information till dig som hyresgäst.

E-fakturan innehåller en länk till vår hemsida på webben för den hyresinformationen.

Du som vill anmäla dig för e-faktura skall göra detta före den 5:e i månaden. Du är då registrerad för att få en e-faktura från oss för nästkommande månad.

Om du av någon anledning vill sluta att använda e-faktura avslutar du det via din internetbank.