Öppet nät

Vanliga frågor

Vad är ett öppet nät?

I dag är du som hyresgäst hänvisad till en leverantör av bredband, tv och telefoni. Ett så kallat öppet nät innebär att du kommer få större valfrihet och kan själv bestämma vilket utbud och vilka tjänster du vill ha utifrån dina egna behov.

Begreppet öppet nät har alltså ingenting att göra med att nätet är öppet för exempelvis datahackning eller osäkert på något sätt. Begreppet syftar helt och hållet på att öppet nät innebär öppenhet, valfrihet och flexibilitet för dig.

SigtunaHem bygger Öppet nät för att öka standarden och kvaliteten i boendet för våra hyresgäster genom att öka valfriheten i utbudet av internet, tv och telefoni.

Våra hyresgäster efterfrågar bättre leverans och högre kapacitet av bredband och det ger oss även möjligheter att utveckla fler fastighetstjänster, som till exempel möjlighet att hemifrån boka tvättstuga, hyra ett extra förråd eller ladda en elbil.

Det öppna nätet innebär att varje hyresgäst

• själv kan välja leverantör av bredband, tv och telefoni
• kan välja att ha bredbandshastigheter på upp till 1 000 Mbit/s
• kan välja fler tv-kanaler med HD-kvalitet när du tecknar en TV-tjänst
• får gratis bredband 0,5 Mbit/s
• kan välja fler nya digitala tjänster i framtiden.

För att SigtunaHem ska kunna erbjuda ett öppet nät behöver vi anlita en så kallad Kommunikationsoperatör (KO).

Vår kommunikationsoperatör heter Open Universe, och är ett bolag som ägs av Telenor.

Open Universe hyr bredbandsnätet av SigtunaHem och ansvarar för den tekniska driften samt ser till att det finns ett stort antal tjänsteleverantörer för våra hyresgäster att välja bland.

En tjänsteleverantör är det företag som du avtalar att köpa en tjänst av, som bredband, tv eller telefoni. Du köper tjänster av de olika leverantörerna via vår kommunikationsoperatör, openuniverse.se.

Nedan ser du exempel på tjänsteleverantörer som du kan välja genom openuniverse.se.

För att få all utrustning på plats, som nätverkskablar, nätuttag och IT-skåp, behövs en nätentreprenör.

SigtunaHems nätentreprenör heter Qualit och är ansvarig för allt som har med installationerna i ditt hus och i din lägenhet att göra.

 

 

Öppet nät ökar valfriheten

Nu har startskottet gått för SigtunaHems nya Öppna nät och redan till hösten kommer många av våra hyresgäster att fritt kunna välja leverantör av bredband, tv och telefoni. Det Öppna nätet ger också möjlighet till mycket högre bredbandskapaciteter.

Bertil Hallbäck är fastighetschef på SigtunaHem. Han är väldigt glad att kunna erbjuda SigtunaHems hyresgäster ett modernt nät, med ett konkurrensutsatt och stort utbud av tjänster.

– Vi gör en stor investering i våra nät som höjer standarden och ökar kvaliteten i boendet för våra hyresgäster. Vi tycker det är jätteroligt att äntligen kunna erbjuda detta, säger han.

Fram till i dag har SigtunaHems hyres- gäster varit hänvisade till att använda den leverantör av bredband, tv och telefoni som leverar tjänster till just det området där hyresgästen bor.

Med ett öppet nät från Open Universe förändras detta, nu har våra hyresgäster valfriheten att välja den leve- rantör och den tjänst de själva vill från Open Universe utbud utifrån sina egna behov.

– Framtiden ligger i öppna interaktiva nät och inte i dagens monopolnät. Det är viktigt att våra hyresgäster har verklig frihet att välja vilka tv-kanaler de vill titta på, vilken bredbandsoperatör de vill ha och vilken leverantör av ip-telefoni eller andra tjänster de vill välja, säger Bertil Hallbäck.

Enligt tidplanen ska cirka 2 000 lägenheter få tillgång till det Öppna nätet den 1 november 2019. Hösten 2020 ska nätet vara fullt utbyggt och tillgängligt för samtliga 4 800 lägenheter.

Qualit installerar ny utrustning i samtliga fastigheter och lägenheter.

Arbetet är planerat att pågå etappvis till och med mitten av mars 2020.

I november 2019 ansluts de första lägenheterna, cirka 2 000, till det Öppna nätet.

I god tid innan får du som berörs tillgång till Open Universes sida så du kan göra din val av tv, bredband och telefoni.

Detta händer just nu!

Innan det öppna nätet kan bli verklighet måste vår nätentreprenör Qualit göra några installationer i din lägenhet. För att allt ska gå smidigt behöver de din hjälp.

Det här behöver du göra innan vi kommer på besök!

Installationen i din lägenhet innebär att Qualit sätter upp ett så kallat IT-skåp i hallen. Från IT-skåpet dras en nätverkskabel längs med taket från hallen till vardagsrummet och till en ny dosa med två bredbandsuttag, som placeras bredvid ditt befintliga TV-uttag.

För att Qualit ska kunna göra jobbet och för att ditt hem och dina möbler ska skyddas är vi tacksamma om du

• antingen på egen hand flyttar undan tunga möbler i hallen och vardagsrummet, eller täcker dessa med plast och gör det möjligt för Qualits installatörer att flytta undan dem
• tar ned tavlor och flyttar mattor och saker som du är rädd om, till exempel fotografier, vaser och andra prydnadssaker
• sätter upp en lapp på dörren om du har husdjur
• lägger nyckel i tuben om du inte kommer vara hemma när Qualit arbetar i din lägenhet.

Den plast du fått i brevlådan är till för att täcka möbler med mot eventuellt damm.

Räcker inte plasten behöver du inte oroa dig – Qualit har med sig mer när de kommer.

Bra att veta är att även om allt täckts med plast och Qualit har städat både med dammsugare och våttorkning efteråt, så hänger damm kvar länge i luften och kan falla till marken flera timmar efter att lägenheten städats.

Qualit kommer också att utföra arbeten i el-centralen i din lägenhet vilket gör att de måste stänga av elen en kort stund. Du kommer inte heller att kunna använda din nuvarande bredbandsuppkoppling under tiden installationen genomförs. I vissa fastigheter görs också en del arbeten i trapphus och källare.

Hur vet jag när Qualit kommer till mig?

Senast fyra (4) veckor innan vår nätentreprenör kommer till dig sätter vi upp ett meddelande i ditt trapphus och senast tre dagar innan får du en exakt tid.

Glöm inte lägga nyckeln i tuben om du inte är hemma!

Qualit behöver ha tillgång till din lägenhet under en hel arbetsdag, eftersom de arbetar med installationer i flera lägenheter samtidigt.

Information på dekal i IT-skåpet

På insidan av varje IT-skåp som monteras sätts även en dekal med information som visar hur olika kablar är kopplade och vilka uttag som är för tv och vilka som är för internet (bredband) och telefoni.

Installationsarbetena för det Öppna nätet är planerade att pågå fram till och med mars 2020 för de fastigheter som idag har Telenor som leverantör. För fastigheter som har ComHem och Telia som leverantör ska installationsarbetena vara klara i juni 2021. Tidplanen är preliminär och kan justeras.

Kan jag kontakta installatören Qualit?

Ja, det kan du.

Har du frågor om installationen av IT-skåp och nätverkskabel kan du kontakta vår installatör Qualit direkt på 076-818 15 70 eller mejla  sigtunahem@qualit.se.

Du kan också besöka Qualit på deras kontor på Diagonalen 5 i Märsta. SigtunaHems kontaktperson på Qualit heter Andreas Åkergren.

Har du andra frågor om Öppet nät? Mejla dem på oppetnat@sigtunahem.se så svarar vi så snabbt vi kan.

Häng med på installation

Läs reportaget om hur det går till när Qualit installerar utrustningen som behövs för Öppet nät i våra lägenheter.

Glimten nr 2, 2019 – ett temanummer om Öppet nät.

 

Öppet nät – så förbereder du i lägenheten

Filmen visar vad du som hyresgäst behöver göra innan vi kommer hem till dig för att installera IT-skåp och dra sladdar för Öppet nät.

Vanliga frågor om öppet nät

Vad är ett öppet nät?

I dag är våra hyresgäster hänvisade till en leverantör av bredband, tv och telefoni. Ett öppet nät innebär att våra hyresgäster får större valfrihet och kan själv bestämma vilket utbud och vilka tjänster hen vill ha utifrån sina egna behov.

Vad är en kommunikationsoperatör?

För att kunna erbjuda ett öppet nät behövs en så kallad Kommunikationsoperatör (KO). SigtunaHems kommunikationsoperatör heter Open Universe, och är en affärsenhet inom Telenor Sverige. Kommunikationsoperatören hyr bredbandsnätet av SigtunaHem, investerar i aktiv utrustning och sitter sedan som spindeln mitt i nätet. Kommunikationsoperatören ansvarar för den tekniska driften och ser till att det finns ett stort antal tjänsteleverantörer att tillgå i nätet.

Vad är en tjänsteleverantör?

En tjänsteleverantör är en av flera som konkurrerar om att erbjuda tjänster så som bredband, TV- och telefoni till våra hyresgäster via Kommunikationsoperatörens portal på internet.

Vad är fördelarna med ett öppet nät?

• Att hyresgästen fritt kan välja vilken leverantör av bredband, tv och telefoni hen vill ha.
• Att denna fria konkurrens bidrar till vässade tjänster och pressade priser.
• Att hyresgäster kan få hastigheter på bredbandet upp till 1 000 Mbit/s (1 Gbit/s).
• Att hyresgäst kan välja fler tv-kanaler med HD-kvalitet när man tecknar en TV-tjänst.
• Att hen kan ha möjlighet till fler nya digitala tjänster.

Varför gör SigtunaHem det här?

• För att våra hyresgäster efterfrågar bättre leverans och högre kapacitet av bredband.
• För att höja standarden och öka hyresrättens attraktionskraft.
• För att öka valfriheten i att beställa tjänster i bredbandsnätet.
• Alla hyresgäster får gratis bredband på 0,5 Mbit/s.
• För att våra hyresgäster som idag har parabolantenner kommer kunna ha ett bättre utbud av tv-kanaler digitalt.

Vad är det för typ av nät – fiber eller koppar?

Fastighetsnätet som går upp till hyresgästens lägenhet är ett bredbandsnät bestående av datakabel (kategori 6) av hög kvalitét och klarar upp till 1 000 Mbit/s. Ett antal av våra nyare hus har fiberkabel med minst samma prestanda.

Varför har ni inte dragit fiber i huset?

Att installera fiber där det inte redan finns hade inneburit en mycket högre kostnad för SigtunaHem och en högre hyreshöjning för våra hyresgäster. I de fall SigtunaHem redan haft ett nät i fastigheten har vi valt att uppgradera det nätet istället för att bygga ett helt nytt.

Vad måste SigtunaHem förbereda inför att vi får öppet nät?

För att vi ska kunna erbjuda öppet nät måste vi uppgradera bredbandsnätet i de flesta av våra hus.

När påbörjas installation i lägenheterna?

Byggnation av bredbandsnät i våra lägenheter är planerade att pågå mellan mars 2019 t.o.m. mars 2020 för de fastigheter som i dag har Telenor (fd Bredbandsbolaget). De hyresgäster som i dag har bredband via Com Hem eller Telia kommer att påverkas av installationer april 2020 till juni 2021.

Vem gör den installationen?

Kontrakterad nätentreprenör för installationsarbetet är Quality IT Solutions Stockholm AB.

Hur blir jag informerad?

Först sker avisering i trapphusen med allmän information om uppgraderingen fyra veckor innan installatörerna kommer. Tre dagar innan installatören ska komma får du en avisering med exakt tid och datum för din lägenhet.

Kan jag kontakta installatören?

Ja, de har ett telefonnummer och en mejladress dedikerad för våra hyresgäster:
Telefonnummer: 076-818 15 70 mellan kl. 9 och 11 helgfria vardagar
E-post: sigtunahem@qualit.se

Varför drar ni kabel längs innertaket?

Anledningen är att det är minst hinder på väggen vid taket, inga eluttag och annat som kan vara i vägen. Samt att om kabeln sitter längs golvet är risken större för skador vid dammsugning, städning och flyttning av möbler.