Parkering och förråd

Parkeringsplatser

I våra bostadsområden finns möjlighet att hyra parkeringsplatser. På vissa platser finns det uttag för motorvärmare. I en del områden finns också varm- och kallgarage separat eller i länga och i vissa områden finns också garage till motorcykel.

Du måste vara hyresgäst hos SigtunaHem för att kunna hyra en parkeringsplats. Garageplatser hyrs ut till boende på adresser som är direkt kopplade till garagen.

Mina sidor kan du som är hyresgäst söka efter lediga parkeringsplatser.

Mina sidor

Garage- och parkeringsplatser förmedlas efter poäng. Hyresgäster som bor i området och inte har parkeringsplats sedan tidigare har förtur (generellt gäller tumregeln en p-plats per hushåll). Distribution till övriga sökande sker efter tillgång.

Förråd

I vissa av våra områden finns möjlighet att hyra förråd. Storlekarna på förråden varierar. Du som är hyresgäst kan söka lediga förråd på Mina sidor.

För mer information om parkeringsplatser och förråd samt tillgång och efterfrågan, kontakta Kundservice.